“Hvitkinngjess.” Foto: Per Harald Olsen.

FUGLELIVET HER ER UNIKT 

Over 220 fuglearter er observert her i øyriket vårt; to hundre og tjue. Minst. Noen av dem er fredet, slik som hvitkinngjess som i tusentalls beiter seg feite her på og på holmene rundt Selvær i april-mai. Så flyr de videre til Svalbard.

Det er også et trettitalls ørn som holder til på holmer og skjær rundt Selvær. Bare det er en liten ørnesafari verd?

Spurven er en også kjær og godt etablert gjest her. NTNU sender hvert år en håndfull forskere hit for å hente kunnskap om disse små krabatene.

En god blogg for ornitologer.

En god blogg for ornitologer.

BLOGG OM FUGLELIVET HER UTE

“Tranatrampers” har mye spennende på bloggen sin.

ÆRFUGLEN (EA)

er antagelig Nordens første husdyr og den har en lang historie her på Selvær. Du finner den bredt omtalt på her.

Skjermbilde 2019-03-06 15.41.55.png

HVITKINNGÅSA

Hvitkinngåsa (se foto øverst på siden), er en fugleart i andefamilien, på størrelse med en stor gravand. Kan minne litt om kanadagås, men er atskillig mindre. Vekt ca. 1,5–2,5 kg. Gråsvart og hvit kropp, svart bryst og hals, mens forsiden av hodet er hvit.

Hekker på Svalbard, Nordøst-Grønland og på Novaja Semlja. Hekkefuglene i hvert av disse områdene utgjør egne populasjoner som har hvert sitt overvintringsområde i Nordvest-Europa. Har muligens hekket i Nord-Norge på 1800-tallet, og enkelte rømte fangenskapsfugler har hekket på øyer i Indre Oslofjord.

Den østlige bestanden passerer Østersjøområdet under trekket. I de senere år har det etablert seg hekkebestander i dette området (Gotland i Sverige og i Estland). Svalbardbestanden overvintrer i Solway Firth på grensen mellom Skottland og England. Under trekket nordover om våren stopper hvitkinngjessene på øyer langs Helgelandskysten og i Vesterålen, hvor de beiter for å øke sine energireserver før de fortsetter trekket til Svalbard. Under høsttrekket er Bjørnøya en viktig rasteplass, og det antas at en stor del av bestanden trekker direkte fra Bjørnøya til Skottland. Svalbardbestanden har økt fra noen få hundre fugler like etter siste verdenskrig til over 25 000 individer i begynnelsen av 2000-årene. Økningen skyldes sannsynligvis ulike vernetiltak både i hekkeområdet, under trekket og i overvintringskvarteret.

Kilde: Store Norske Leksikon

SPEKKHOGGERE OG HVAL RUNDT SELVÆR

Skjermbilde 2018-11-07 14.15.16.png

På senhøsten trekker flokker av både spekkhoggere og hval tett forbi, på jakt etter sildestimen som også trekker inn langs kysten vår for å gyte.

Det er et mektig syn når disse kolossene bryter havflaten på sin ferd, når sola står lavt over horisonten. 

Les mer her om selen som en ressurs, også når det gjelder jakt.

ANDRE DYR SOM KAN DUKKE OPP HER HOS OSS

Trygve Selvær forteller om da han som unggutt opplevde at en hvalross fant veien hir og svømte inn sundet og la seg til i sjøkanten , og om hvordan unga jagde den på sjøen igjen.

Havert og kobbe kan man fortsatt observere på de vestligste holmene. Men hvalross er ikke hverdagskost for oss.

Videre forteller han historien om den gang på slutten av 1930-tallet da en svær flokk grindehval fant veien inn sundet her og hvordan disse ble stanset av mannfolkene her som kjapt stengte dem inne slik at de ikke skulle unnslippe. Hvert mannebein som kunne rekke fram i tide, tok med seg spyd, kniver og ljåer for å skaffe seg kjøtt. Etter at fangsten var over, var sjøen i sundet farget blodrød; det ble et grindedrap som man fortsatt kjenner det på Færøyene den dag i dag.

 

RIKT OG ALLSIDIG FISKE 

…. er kanskje det disse fiskeværene langs kysten er mest kjent for? Ikke bare utgjør yrkesfisket etter alt fra sei (foto), steinbit, vinterskrei og kveite til krabbe og hummer en hovednæring for mange av oss på Selvær.

Nytrukket storsei med stekt løk er noe å by på til middag?

Nytrukket storsei med stekt løk er noe å by på til middag?

Men mange hytteeiere og tilreisende prøver fiskelykken her. 

BEGRENSET HVA DU KAN TA MED OVER GRENSEN

Er du utenlandsk statsborger, er reglene strenge: 10 kg fiskekjøtt pr. person. Og er du tilknyttet et organisert havfisketilbud, kan du ta med deg inntil 20 kg pr person.

Tar du med mer enn dette over grensen, er bøtene skyhøye og all fisk beslaglegges.

Årsaken er rett og slett at når privatpersoner fisker opp hundrevis av kilo fisk, slår dette negativt ut på bestandsmålene på det ellers strengt regulerte havfisket.