KATTER OG HUNDER

er også velkommen på Selvær. Det er likevel et lite “men”:

Vi har en svært, svært sårbar periode på forsommeren; det vil si hele mai og inn i juli måned. Da hekker nemlig ærfuglen på bakken og har deretter en lengre periode med unger som er svært utsatt, både på land og i vann.

Derfor ber vi både for hund- og katteeiere om å holde den firbeinte gjesten om å holdes i bånd, ikke bare på Selvær ,men også på holmene omkring i denne perioden.

Ja, du leser riktig; det gjelder også for katter:  De har dessverre en lei evne til å snike seg inn i ærfuglreirene som finnes over hele øya, og tar da enten mora som ligger på egg eller også vergeløs ungfugl.