KONTAKTPERSONER

LEDER AV BYGDEUTVIKLINGA OG 

BUTIKkANSVARLIG

Heidi Pedersen     Mobil: 920 63 042    

E-post: heped3@gmail.com eller butikkenselvaer@gmail.com

POST OG BIBLIOTEK

Janne Stangen   Mobil: 416 99 620    E-post: st-janne@online.no

 

SØPPEL/AVFALL

Oddrun Jakobsen    Mobil: 992 41 919.

 

BOBIL, CAMPING- OG PARKERINGSPLASS

........  ...........  Mobil ...  ..... ....   E-post ......

....... .............. Mobil ...... ... .. .    E-post ......

 

ANDRE SPØRSMÅL

Web-redaktør:  Bjørn Smith-Hald    

Mobil: +47 924 44 276    

E-post: smith-hald@online.no