SELVÆR I TRÆNA KOMMUNE

Denne øykommunen består av rundt fire hundre øyer, holmer og skjær. Fire av øyene har fastboende. I tillegg har en håndfull øyer boliger som er bebodd i sommersesongen og ellers i kortere perioder av året. Våre gjester kommer stadig tilbake hit. De trives godt her og det blir stadig fler.

Foto over viser naboøya Dørvær som er uten fastboende. Den ligger bare 2-3 km sør-sør-øst for oss og er dessverre utenfor dette oversiktsbildet du ser rett under teksten.

Tydeligst og størst på fotografiet - som er tatt nordfra - ser du Selvær, med moloen som lukker sundet mot nord. Til venstre i bakgrunnen, som er i retning sør, ser du tydelig de mektige Trænstavene på øya Sanna.

Til venstre - det vil si øst - for Sanna ligger Husøya, hvor rundt 450 av innbyggere i kommunen lever. Vi står for ca tolv prosent av innbyggertallet i Træna kommune; det vil si at vi utgjør et femtitalls selværinger. 

IMG_8178 2.JPG

Foto: Ukjent.

HVORFOR HETER ØYA VÅR SELVÆR?

Trygve Selværs onkel forsket i navnets mulige opphav og kom til følgende: Det har intet med pattedyret sel å gjøre, ikke minst siden holmene og skjærene våre ikke en gang var bebodd av sel. Den norønne hilsen “Heil og sæl” (det vil si “hel og lykkelig/glad”) kan gi en pekpinn: Etter en lang seilas fra fastlandet og over den farefulle Trænfjorden, kom man endelig “lykkelig og glad” seg trygt i havn på øya vår. Og ser man på siste seile-etappe, det vil si gjennom det trange sundet på Dørvær, var denne passasjen døra til Selvær. Se bare på de kraftige toppene som er synlig på lang lei og et sikkert merke å seile etter når du forlater fastlandet.

Denne navneforklaringen er etter vårt syn like så god som noen annen.

MEGET GOD NETTSIDE OM TRÆNA KOMMUNE

 Ta en titt selv: Klikk her. Her er det et oversiktlig mylder av informasjon om alt du måtte etterspørre, og enda litt til.

Skjermbilde 2018-10-03 11.33.44.png

BÅTFORBINDELSE ER VÅR NAVLESNOR

Det er kun fast båtforbindelse mellom Selvær, Husøya, Sanna, Sandøya og Holmen. Det er ingen fast båtforbindelse til Dørvær i likhet de andre øyene uten fastboende. Unntaket er Holmen, hvor du finner en gammel kirkegård. Her er det behovsanløp, dvs at du forhåndsavtaler med båten.  

Se TRANSPORT - båt. 

 

INFO OM DE FIRE BEBODDE ØYENE I TRÆNA

Husøya med rundt 400 innbyggere. Klikk her.

Sanna med sine to fastboende, og som ellers er tett befolket i sommermånedene. Klikk her.

Sandøya med én fastboende. Sommerstid er det folk i hvert hus. Klikk her.

Selvær er også beskrevet med våre femtitalls innvånere, og hvor antallet tredobles sommerstid. Klikk her